Υπηρεσία ΟΤΕ e-bill – σύγκριση τιμολογίων

Μία νέα δυνατότητα προστέθηκε στην εφαρμογή παρακολούθησης της υπηρεσίας ΟΤΕ e-bill. Πρόκειται για τη σύγκριση των τιμολογίων διαφόρων τηλεπικοινωνιακών παρόχων με βάση στοιχεία πραγματικής χρήσης, τα οποία έχει συλλέξει ο χρήστης από την αντίστοιχη εφαρμογή ανάκτησης και αποθήκευσης των τηλεφωνικών κλήσεων της υπηρεσίας ΟΤΕ e-bill.

Για τον υπολογισμό του κόστους για κάθε πρόγραμμα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων εκτελείται ένας αλγόριθμος τιμολόγησης, ο οποίος κοστολογεί τις κλήσεις που πραγματοποίησε ο χρήστης στο χρονικό διάστημα που προσδιορίζει ο ίδιος. Η παραμετροποίηση του αλγορίθμου επιτυγχάνεται μέσα από ένα αρχείο ρυθμίσεων JSON. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη ευελιξία της εφαρμογής καθώς εφόσον αλλάξει ο τιμοκατάλογος κάποιου παρόχου, είναι απλή η ενημέρωση της εφαρμογής μέσω του αρχείου ρυθμίσεων.

Την εφαρμογή μπορείτε να την κατεβάσετε από το GitHub: ote-ebill.

Απαιτεί για την ορθή λειτουργία το MVC framework CherryPy και τις βιβλιοθήκες jQuery UI και jQuery flot.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: