Τηλεφωνικός χάρτης Αθήνας

Είναι γνωστό ότι τα πρώτα δύο ψηφία ενός τηλεφωνικού αριθμού που ανήκει στο λεκανοπέδιο της Αττικής δηλώνουν τη γεωγραφική τοποθεσία του, π.χ. οι τηλεφωνικοί αριθμοί 21050xxxxx βρίσκονται στο δήμο Πετρούπολης. Παρακάτω παρουσιάζεται μία σειρά από χάρτες της Αθήνας όπου σημειώνεται η γεωγραφική κατανομή των τηλεφωνικών αριθμών.

Οι συγκεκριμένοι χάρτες έχουν περισσότερο ιστορική παρά πρακτική αξία μιας και τα στοιχεία από τα οποία δημιουργήθηκαν είναι προγενέστερα του 2002. Επιπλέον, ειδικά σήμερα, η γεωγραφική θέση ενός τηλεφωνικού αριθμού ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο διψήφιο πρόθεμά του λόγω της φορητότητας αριθμών.

Η άντληση των δεδομένων έγινε από γνωστό ελληνικό πρόγραμμα χαρτών και τηλεφώνων. Για κάθε τηλεφωνικό αριθμό αποθηκεύτηκε σε βάση δεδομένων SQLite το διψήφιο πρόθεμα και οι συντεταγμένες της τηλεφωνικής σύνδεσης. Στη συνέχεια, οι εικόνες δημιουργήθηκαν από ένα πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού Python με χρήση της βιβλιοθήκης Python Imaging Library (PIL).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: