Υπηρεσία ΟΤΕ e-bill – αποθήκευση κλήσεων

Ενημέρωση 2010/10/07: Αναβάθμιση της εφαρμογής λόγω αλλαγής στο σύστημα πρόσβασης της υπηρεσίας ΟΤΕ e-bill.

Η υπηρεσία ΟΤΕ e-bill δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές του ΟΤΕ να προβάλουν τους τελευταίους λογαρισμούς μέσω του διαδικτύου. Έφτιαξα ένα πρόγραμμα σε Python που συνδέεται στη συγκεκριμένη υπηρεσία και αποθηκεύει σε μία τοπική βάση SQLite τις κλήσεις από τους λογαριασμούς που είναι διαθέσιμοι στο σύστημα.

Το πρόγραμμα μπορείτε να το κατεβάσετε από το GitHub: ote-ebill.

Για να λειτουργήσει χρειάζεται ένα αρχείο settings.py στον ίδιο κατάλογο με τα εξής περιεχόμενα:

# coding=utf-8
database_path = 'ote-ebill.db'

username = 'username'
password = 'password'

cust_code = '1234567' # ο κωδικός πελάτη
phone_no_info = u'2101234567#1#Βασική Πρόσβαση ISDN (BRA)-ISDN' # το πλήρες κείμενο στο αντίστοιχο drop down
phones = '2101234567' # ο τηλεφωνικός αριθμός

Στη συνέχεια, το εκτελείται ως εξής:

./ebill.py "A 123456789#DD/MM/YYYY"

όπου A 123456789 είναι ο κωδικός του λογαριασμού και DD/MM/YYYY είναι η ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: